Верховенство права: прокуратура обязана подать иск о взыскании ущерба в размере 13 899 635,50 грн. для строительства социальных объектов

13.07.2015
Верховенство права: прокуратура обязана подать иск о взыскании ущерба в размере 13 899 635,50 грн. для строительства социальных объектов - Верховенство Права

Общественной организации «Верховенство права» стало известно о нарушении прав территориальной громады Таировского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области,  заключающееся в недополучении бюджетных средств в размере 13 899 635,50 гривен за участие в развитии инфраструктуры населенного пункта, которые должны были поступить от ООО «Руником-Стройинвест».

Согласно данных Единого государственного реестра судебных решений, Овидиопольской районной прокуратурой Одесской области было подано 6 исковых заявлений в интересах государства, в лице Таировского поселкового совета, к ООО «Руником-Стройинвест» об обязании заключить договор о долевом участии в развитии инфраструктуры населенного пункта.

По всем 6 делам в удовлетворении исков было отказано в связи с тем, что объекты которые построил ООО «Руником-Стройинвест» на территории Таировского поселкового совета в с. Мизикевича, массив «Радужный», ж/м «Ульяновка», дома № 10, № 10-б, № 10-в, № 11, № 11/1, № 11/2 приняты в эксплуатацию, а Таировский поселковый совет своевременно не предпринял действия по заключению договора паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта, до принятия объектов в эксплуатацию.

Таким образом, бездействия поселкового совета привели к тому, что бюджет района недополучил 13 899 635,50 гривен, которые должны были быть потрачены на постройку детских садов, школ и больниц.

В связи с этим, ОО Верховенство права обратилась в прокуратуру Овидиопольского района Одесской области и прокуратуру Одесской области с требованием подать исковое заявление о возмещении убытков (упущенной выгоды) в размере 13 899 635,50 гривен, которые Таировский поселковый совет получил бы в случае заключения договора о долевом участии в развитии инфраструктуры населенного пункта, в связи со строительством на территории Таировського поселкового совета в с. Мизикевича, массив «Радужный», ж/м «Ульяновка», шести шестнадцатиэтажных домов № 10, № 10-б, № 10-в, № 11, № 11/1, № 11/2.

Ниже приводим текст заявления.

_______________________________________________________________________________

 


Прокурору Овідіопольського району
Одеської області
Говбан Михайлу Миколайовичу
67800, Одеська область, с.м.т. Овідіополь,
вул. Берегова, 9

Прокурору Одеської області
Говді Роману Михайловичу
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 3

ЗАЯВА

Громадській організації «Верховенство права» стало відомо про порушення прав територіальної громади Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, що полягає в неотриманні бюджетних у розмірі 13 899 635,50 гривень, за участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, які повинні були надійти від ТОВ «Руніком-Стройінвест».

Згідно інформації, яка розміщена на офіційному веб-сайті Судової влади України, у розділі Єдиний державний реєстр судових рішень, Овідіопольською районною прокуратурою Одеської області було подано до Господарського суду Одеської області 6 позовних заяв в інтересах держави в особі Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області до ТОВ «Руніком-Стройінвест» про зобов’язання укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (справи № 916/3696/14, № 916/3697/14 № 916/3698/14, № 916/3699/14, № 916/3700/14, № 916/4335/14).

По всім вищевказаним справам в задоволенні позову було відмовлено в зв’язку з тим, що об’єкти, які побудувало ТОВ «Руніком-Стройінвест» на території Таїровської селищної ради в с. Мізікевича, масив «Радужний», ж/м «Ульянівка», будинки № 10-а, № 10-б, № 10-в, № 11, № 11/1, № 11/2 прийняті в експлуатацію.

Рішення судів першої інстанцією органами прокуратури оскаржено не було.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник об'єкта будівництва зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту (окрім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті) та укласти договір про пайову участь з органом місцевого самоврядування.

Законом встановлено строки, упродовж яких мають укладатися договори про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту - не пізніше ніж 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника будівництва щодо його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. (ч.9 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Згідно ч. 3 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Однак, як визначено ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ТОВ «Руніком-Стройінвест» свого обов’язку не виконав, договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію не уклав, в зв’язку з чим Таїровською селищною радою не отримано до бюджету кошти у розмірі 13 899 635,50 гривень.

Згідно з положеннями статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти.

Відповідно до положень статті 71 Бюджетного кодексу України надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Таким чином, у разі б належного виконання замовником будівництва передбаченого законом обов'язку щодо звернення до органу місцевого самоврядування для укладення договору, Таїровська селищна рада беззаперечно отримала б кошти пайової участі у розвитку інфраструктури у порядку та розмірах передбачених чинним законодавством.

Зважаючи на приписи статті 623 Цивільного кодексу України, боржник (замовник будівництва), який порушив зобов'язання (не звернувся до органу місцевого самоврядування для укладення договору пайової участі та не уклав його), має відшкодувати кредиторові завдані ним збитки. При цьому розмір збитків, завданих порушенням зобов'язання, доказується кредитором. При визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання.

Відшкодування збитків (упущеної вигоди) є видом цивільно-правової відповідальності.

Частиною 1 ст. 22 Цивільного кодексу України визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Згідно ст. 224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Частиною 1 ст. 225 Господарського кодексу України визначено, що до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Таким чином, є всі підстави для звернення до з позовною заявою в інтересах держави в особі Таїровської селищної ради до ТОВ «Руніком-Стройінвест» про відшкодування збитків (упущеної вигоди) в розмірі 13 899 635,50 гривень, які Таїровська селищна рада отримала б у випадку укладання договору про пайову участь в розвитку інфраструктури населеного пункту, укладання якого є обов’язковим згідно ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

На підставі вищевикладеного,

ПРОСИМО:

Звернутись до господарського суду Одеської області з позовною заявою в інтересах держави в особі Таїровської селищної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Руніком-Стройінвест» про відшкодування збитків (упущеної вигоди) в розмірі 13 899 635,50 гривень, які Таїровська селищна рада отримала б у випадку укладання договору про пайову участь в розвитку інфраструктури населеного пункту в зв’язку із будівництвом на території Таїроської селищної ради в с. Мізікевича, масив «Радужний», ж/м «Ульянівка», шести шістнадцятиповерхових будинків за № 10-а, № 10-б, № 10-в, № 11, № 11/1, № 11/2.

Про результати розгляду заяви письмово повідомити Громадську організацію «Верховенство права» за адресою: 65012, м. Одеса, а/с № 47. При наданні відповіді посилатись на вихідний номер заяви.

 

Голова правління
ГО «Верховенство права» В.М. Букач


Комментарии 0

Лента новостей

Комментарии