Судья Приморского суда Одессы Александр Турецкий выносит незаконные решения

Сфера интересов: Судебная власть
10.06.2015
Судья Приморского  суда  Одессы Александр Турецкий  выносит незаконные решения - Верховенство Права

Общественной организации «Верховенство права» стало известно, что при рассмотрении дела по иску гражданской жены к гражданскому мужу об установлении факта совместного проживания и разделе имущества, судья Приморского районного суда г. Одессы Турецкий Александр Сергеевич оставил без рассмотрения иск об установлении факта совместного проживания и разделе имущества, снял арест со спорного имущества и удовлетворил требования третьего лица,  заявляющего собственные требования.

Интересной является причина, по которой судья оставил иск без рассмотрения и снял арест с имущества, и называется она "неявка истца в судебное заседание при наличии справки врача о нахождении на лечении и ходатайства о переносе заседания". Как указал Апелляционный суд Одесской области, отменяя такое решение, в нарушение норм процессуального права, судья Турецкий А.С. не рассмотрел ходатайство истца о переносе, а также не решил вопрос о том является ли уважительной причина неявки.

Также вышестоящий суд признал незаконным решение об удовлетворении требований третьего лица, заявляющего собственные требования, об установлении факта совместного проживания. По мнению судей, при отсутствии спора про право, такой иск должен был быть рассмотрен только в рамках отдельного производства, но уж никак не искового.

По факту вынесения незаконных решений общественная организация «Верховенство права» направила обращения в Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Генеральную прокуратуру Украины с требованием привлечь судью к ответственности.

Ниже приводим тексты обращений.

_________________________________________________________________________

Вища кваліфікаційна комісія суддів
Україн
03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9

ЗАЯВА
про проведення перевірки законності дій судді Приморського районного суду міста Одеси Турецького О.С.

Громадська організація «Верховенство права» звертається з даною заявою про проведення перевірки законності дій судді Приморського районного суду м. Одеси Турецького О.С., який свідомо постановив незаконні ухвали про скасування заходів забезпечення позову та про залишення позовної заяви без розгляду, а також рішення по справі, яким задовольнив вимоги третьої особи з самостійними вимогами.

Суддя Турецький О.С. упереджено підійшов до вирішення зазначеної справи, не вжив заходів забезпечення справедливого розгляду справи, обмежив в здійсненні процесуальних прав позивача, як учасника судового розгляду. Допустив істотні порушення норм матеріального та процесуального права при здійсненні правосуддя.

Також суддею порушено основні принципи цивільного процесу, таких як принцип рівності всіх перед законом і судом (стаття 129 Конституції України, стаття 5 Цивільного процесуального України, стаття 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), законності (стаття 129 Конституції України, статті 14, 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

25 грудня 2014 року суддею Приморського районного суду міста Одеси Турецьким О.С. по справі № 522/17026/14-ц за позовом Пархоменко О.В. про встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, визнання майна об’єктом права спільної сумісної власності, визнання права власності, було одночасно винесено:

Ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.
Рішення по справі, яким задовольнив вимоги третьої особи з самостійними вимогами.
Ухвалу про скасування заходів забезпечення позову.

Суддя Турецький О.С. допустив неповне з’ясування обставин по справі, позбавив можливості Пархоменко О.В.:

Витребувати документи з банку щодо спільного автомобіля сторін, документи з ПрАТ «Страхова компанія «ІНТО», а саме поліса та інше.

Допитати у судовому засіданні свідків: Артеєву Ганну Леонідівну, Пархоменко Артура Ігоровича, Проходу Ганну Юріївну, Сироту Віктора Вікторовича.
Надати пояснення (заперечення) щодо вимог заявлених третьою особою.

При винесені ухвали від 25 грудня 2014 року, суддя Турецький О.С. виходив з того, що Пархоменко О.В. була сповіщена належним чином про місце та час розгляду справи, повторно не з'явилися, про причини неявки суд не сповістила, заяви про розгляд справи за її відсутності до суду не надала.

Зазначена обставина не відповідає дійсності тому, що Пархоменко О.В. перебувала на лікуванні в КУ «Міська клінічна лікарня № 1», де проходила курс лікування.

Про, що через канцелярію Приморського районного суду міста Одеси 24 грудня 2014 року було сповіщено завчасно суддю Турецького О.С., шляхом подання клопотання про відкладення судового засідання.

За правилами статті 158 Цивільного процесуального України України розгляд судом цивільних справ відбувається у судовому засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі.

Зазначаю, що суддя Турецький О.С. жодних дій по сповіщенню представників Пархоменко О.В. після судового засідання (19.12.2015 року) не вчиняв.

Відповідно до частини 3 статті 74 Цивільного процесуального України судові повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам.

В порушені вимог частини 3 статті. 74 Цивільного кодексу України, суддя навіть не направив представникам судових повісток про виклик на судове засідання.

Статтею 169 Цивільного процесуального України визначено наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі.

За змістом вимог частини 3 статті 169, пункту 3 частини 1 статті 207 Цивільного процесуального України правом на залишення заяви без розгляду суд наділений лише у разі повторної неявки позивача, повідомленого належним чином, яка в такому разі визнається як друга поспіль кілька без поважних причин.

Відповідно до роз'яснень, які містяться у пункті 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції», перевіряючи явку в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, суд установлює, чи повідомлені ті, хто не з`явився, про час і місце судового засідання з дотриманням вимог закону, чи вручені особам, які беруть участь у справі, судові повістки в строк, визначений частиною 4 статті 74 Цивільного процесуального України.

У матеріалах справи відсутні підтвердження про сповіщення представників позивачки про дату та час судового засідання призначеного на 25.12.2015 року.

Суддя Турецький О.С. порушив вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обмежив право Пархоменко О.В. на справедливий і публічний розгляд її справи незалежним і безстороннім судом.

За результатами розгляду апеляційних скарг Пархоменко О.В., 03 червня 2015 року апеляційним судом Одеської області (провадження № 22-ц/785/2379/15, № 22-ц/785/2572/15, № 22-ц/785/2574/15) було винесено дві ухвали та рішення, яким апеляційні скарги були задоволені частково, а саме скасовано дві ухвали та рішення Приморського районного суду міста Одеси від 25 грудня 2014 року по справі № 522/17026/14-ц.

Ухвали та рішення судді Приморського районного суду міста Одеси Турецького О.С., скасовані як незаконні, та такі, що не відповідають вимогам матеріального та процесуального права.

Все перелічене ставить під сумнів відповідність судді Турецького О.С. його займаній посаді, а противоправні та незаконні дії можуть вказувати на його зацікавленість у вирішенні даного питання.

Відповідно до статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.

Згідно статті 1 Кодексу професійної етики судді суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

Згідно статті 7 Кодексу професійної етики судді суддя повинен здійснювати судочинство в межах та в порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

ПРОСИМО:

Провести перевірку обставин, викладених у даній заяві.

Вирішити питання щодо притягнення судді Приморського районного суду міста Одеси Турецького Олександра Сергійовича до дисциплінарної відповідальності та внесення подання до Верховної Ради України про звільнення судді з займаної посади за порушення присяги.

Додатки:

копія ухвали Приморського районного суду м. Одеси про залишення позову без розгляду від 25.12.2014 року у справі № 522/17026/14-ц.
копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 03.06.2015 року у провадженні № 22-ц/785/2574/15.
копія ухвали Приморського районного суду м. Одеси про скасування заходів забезпечення позову від 25.12.2014 року у справі № 522/17026/14-ц.
копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 03.06.2015 року у провадженні № 22-ц/785/2572/15.
копія рішення Приморського районного суду м. Одеси від 25.12.2014 року у справі № 522/17026/14-ц.
копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 03.06.2015 року у провадженні № 22-ц/785/2379/15.

Голова правління Букач В.М.

______________________________________________________________________________________________

 

Генеральному прокурору України
Шокіну Віктору Миколайовичу
01008, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

ЗАЯВА
про вчинення кримінального правопорушення

Громадська організація «Верховенство права» звертається з даною заявою про вчинене кримінальне правопорушення суддею Приморського районного суду м. Одеси Турецьким О.С., що виклалось у винесенні ним завідомо неправосудних ухвал про скасування заходів забезпечення позову та про залишення позовної заяви без розгляду, а також рішення, яким було задоволено вимоги третьої особи з самостійними вимогами.

Суддя Турецький О.С. упереджено підійшов до вирішення зазначеної справи, не вжив заходів забезпечення справедливого розгляду справи, обмежив в здійсненні процесуальних прав позивача, як учасника судового розгляду. Допустив істотні порушення норм матеріального та процесуального права при здійсненні правосуддя.

Також суддею порушено основні принципи цивільного процесу, таких як принцип рівності всіх перед законом і судом (стаття 129 Конституції України, стаття 5 Цивільного процесуального України, стаття 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), законності (стаття 129 Конституції України, статті 14, 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

25 грудня 2014 року суддею Приморського районного суду міста Одеси Турецьким О.С. по справі № 522/17026/14-ц за позовом Пархоменко О.В. про встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, визнання майна об’єктом права спільної сумісної власності, визнання права власності, було одночасно винесено:

Ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.
Рішення по справі, яким задовольнив вимоги третьої особи з самостійними вимогами.
Ухвалу про скасування заходів забезпечення позову.

Суддя Турецький О.С. допустив неповне з’ясування обставин по справі, позбавив можливості Пархоменко О.В.:
Витребувати документи з банку щодо спільного автомобіля сторін, документи з ПрАТ «Страхова компанія «ІНТО», а саме поліса та інше.
Допитати у судовому засіданні свідків: Артеєву Ганну Леонідівну, Пархоменко Артура Ігоровича, Проходу Ганну Юріївну, Сироту Віктора Вікторовича.
Надати пояснення (заперечення) щодо вимог заявлених третьою особою.

При винесені ухвали від 25 грудня 2014 року, суддя Турецький О.С. виходив з того, що Пархоменко О.В. була сповіщена належним чином про місце та час розгляду справи, повторно не з'явилися, про причини неявки суд не сповістила, заяви про розгляд справи за її відсутності до суду не надала.

Зазначена обставина не відповідає дійсності тому, що Пархоменко О.В. перебувала на лікуванні в КУ «Міська клінічна лікарня № 1», де проходила курс лікування.

Про, що через канцелярію Приморського районного суду міста Одеси 24 грудня 2014 року було сповіщено завчасно суддю Турецького О.С., шляхом подання клопотання про відкладення судового засідання.

За правилами статті 158 Цивільного процесуального України України розгляд судом цивільних справ відбувається у судовому засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі.

Зазначаю, що суддя Турецький О.С. жодних дій по сповіщенню представників Пархоменко О.В. після судового засідання (19.12.2015 року) не вчиняв.

Відповідно до частини 3 статті 74 Цивільного процесуального України судові повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам.

В порушені вимог частини 3 статті. 74 Цивільного кодексу України, суддя навіть не направив представникам судових повісток про виклик на судове засідання.

Статтею 169 Цивільного процесуального України визначено наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі.

За змістом вимог частини 3 статті 169, пункту 3 частини 1 статті 207 Цивільного процесуального України правом на залишення заяви без розгляду суд наділений лише у разі повторної неявки позивача, повідомленого належним чином, яка в такому разі визнається як друга поспіль кілька без поважних причин.

Відповідно до роз'яснень, які містяться у пункті 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції», перевіряючи явку в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, суд установлює, чи повідомлені ті, хто не з`явився, про час і місце судового засідання з дотриманням вимог закону, чи вручені особам, які беруть участь у справі, судові повістки в строк, визначений частиною 4 статті 74 Цивільного процесуального України.

У матеріалах справи відсутні підтвердження про сповіщення представників позивачки про дату та час судового засідання призначеного на 25.12.2015 року.

Суддя Турецький О.С. порушив вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обмежив право Пархоменко О.В. на справедливий і публічний розгляд її справи незалежним і безстороннім судом.

За результатами розгляду апеляційних скарг Пархоменко О.В., 03 червня 2015 року апеляційним судом Одеської області (провадження № 22-ц/785/2379/15, № 22-ц/785/2572/15, № 22-ц/785/2574/15) було винесено дві ухвали та рішення, яким апеляційні скарги були задоволені частково, а саме скасовано дві ухвали та рішення Приморського районного суду міста Одеси від 25 грудня 2014 року по справі № 522/17026/14-ц.

Ухвали та рішення судді Приморського районного суду міста Одеси Турецького О.С., скасовані як незаконні, та такі, що не відповідають вимогам матеріального та процесуального права.

Таким чином можливо зробити висновок, що своїми умисними діями суддя Приморського районного суду м. Одеси - Турецький Олександр Сергійович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 375 КК України - постановлення суддею завідомо неправосудного рішення та ухвал.

Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись положеннями Кримінального процесуального кодексу України, -

ПРОСИМО:

Не пізніше 24 годин після отримання заяви, внести відомості щодо дій судді Приморського районного суд м. Одеси Турецького Олександра Сергійовича до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 375 Кримінального кодексу України та розпочати досудове розслідування.

Домогтись притягнення судді Приморського районного суд м. Одеси Турецького Олександра Сергійовича до кримінальної відповідальності.

Про відкриття кримінального провадження та хід досудового розслідування письмово повідомляти громадську організація «Верховенство права» за адресою: 65012, м. Одеса, а/с № 47. При наданні відповіді посилатись на вихідний номер заяви.

Додатки:

копія ухвали Приморського районного суду м. Одеси про залишення позову без розгляду від 25.12.2014 року у справі № 522/17026/14-ц.
копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 03.06.2015 року у провадженні № 22-ц/785/2574/15.
копія ухвали Приморського районного суду м. Одеси про скасування заходів забезпечення позову від 25.12.2014 року у справі № 522/17026/14-ц.
копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 03.06.2015 року у провадженні № 22-ц/785/2572/15.
копія рішення Приморського районного суду м. Одеси від 25.12.2014 року у справі № 522/17026/14-ц.
копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 03.06.2015 року у провадженні № 22-ц/785/2379/15.

Голова правління Букач В.М.

 


Комментарии 8
Людмила 4.01.2018 23:10
Этот Турецкий еще тот "судья".... Довелось иметь с ним дело. В простом очевидном вопросе он тянул дело больше года, не удосужившись посмотреть в норму Закона Украины. Потом выяснилось, что за это ему хорошо заплатили. Вот такие судьи у нас "судят"
Леня 12.06.2015 19:45
Оооо он в таких делах профи.
Для Букача 10.06.2015 12:08
Верховенство права и справа, и слева, и сверху, и снизу. Как вы всех задолбали уже, не даете нам - честным коррупционерам жить спокойно.
Михо 10.06.2015 11:52
Вот это да. Одно незаконное решение и сразу уволить да еще и привлечь к уголовной ответственности. Страшные вы люди из Верховенство права.
9205 10.06.2015 11:29
Побольше бы таких материалов о судьях. Люди в основном замалчивают такие вот факты, когда признаются незаконными решения, а нужно наоборот придавать огласку. Страна должна знать своих героев!
Гость 10.06.2015 11:19
"Не нужен нам берег турецкий"... и судья Турецкий нам тоже не нужен. Тот еще коррупционер. Надеюсь на то, что на пожизненное его не назначат.
Светлана 10.06.2015 11:16
Поддерживаю. Честная и обьективеая статья
Правовед 10.06.2015 09:32
Турецкий был назначен на должность судьи во времена когда такие должности стоили 150-200 тыс.$. Вот и отрабатывает теперь.

Лента новостей

Комментарии