Нарушение сроков судьями Апелляционного суда Одесской области

Сфера интересов: Судебная власть
11.02.2015
Нарушение сроков судьями Апелляционного суда Одесской области - Верховенство Права

Несмотря на значительное количество законов, которые принимаются в наше время с целью очистки судебной системы и повышения доверия к ней, находятся судьи, которые ставят себя и свои действия превыше закона.
 

В данном случае речь пойдет не о действии, а скорее о бездействии коллегии судей апелляционного суда Одесской области Вадовской Людмилы Николаевны, Ващенко Людмилы Георгиевны и Плавич Натальи Дмитриевны, которые не могут рассмотреть дело более шести месяцев, тогда как законом отведено два.
 

По своей сути, суд апелляционной инстанции пересматривает решение первой инстанции и фактически не занимается сбором доказательств. В суд приходит дело со всеми материалами и апелляция должна только проанализировать эти материалы и вынести решение.
 

Однако, даже такая процедура некоторым судьям кажется непосильной. Хотя более вероятно то, что судьи не заинтересованы в своевременном рассмотрении дел, дабы дать сторонам возможность «еще и еще раз подумать» на чью сторону должна склонится чаша весов коррупционной Фемиды.
 

Европейский суд неоднократно заявлял об особо важном месте, которое занимает в демократическом обществе право на справедливое судебное разбирательство. Стоит отметить, что многочисленные жалобы, поступающие в Европейский суд по правам человека, часто связаны именно с нарушением ст. 6 Конвенции, значительная доля нарушений припадает на нарушение процессуальных сроков рассмотрения дела.
 

ОО «Верховенство права» направила жалобу в Высшую квалификационную комиссию судей с целью привлечения судей к ответственности и пресечения дальнейших случаев затягивания судебного процесса, что приводит к снижению эффективности правосудия.
 

Ниже прилагаем текст жалобы.

____________________________________________________________________________________________________

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9

10.02.2015 р.


СКАРГА
щодо незаконних дій суддів апеляційного суду Одеської області
Вадовської Л.М., Ващенко Л.Г., Плавич Н.Д.

Громадська організація «Верховенство права» звертається з даною скаргою на дії суддів апеляційного суду Одеської області Вадовської Л.М., Ващенко Л.Г., Плавич Н.Д., які необґрунтовано затягують строк розгляду справи більш ніж на шість місяців, тоді як частиною 1 статті 303 Цивільного процесуального кодексу України строк розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції не повинно перевищувати двох місяців стосовно рішень, та п’ятнадцяти днів стосовно ухвали.

Необґрунтоване затягування розгляду справи є прямим порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також конституційного права на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України, і негативно впливає на ефективність правосуддя.

Згідно пункту 16 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ № 11 від 17.10.2014 року «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» судам апеляційної та касаційної інстанцій слід чітко дотримуватись положень статей 297, 301, 303-1, 328, 331 ЦПК, статей 398, 401, 428, 430 КПК, якими встановлено строки відкриття апеляційного та касаційного провадження, підготовки до апеляційного та касаційного розгляду. Усі ці процесуальні дії необхідно здійснювати з таким розрахунком, щоб цивільна справа чи матеріали кримінального провадження було розглянуто по суті у розумні строки.

Нехтуючи вищевказаними нормами судді апеляційного суду Одеської області Вадовської Л.М., Ващенко Л.Г., Плавич Н.Д. розглядають апеляційні скарги Р.Є.В. на рішення Київського районного суду міста Одеси від 22.06.2012 року по справі №2-6146/11 та ухвалу Київського районного суду міста Одеси від 16.01.2012 року по справі №2-6146/11 більше шести місяців з 04.07.2014 року.

Провадження за апеляційною скаргою Р.Є.В. на ухвалу Київського районного суду міста Одеси від 16.01.2012 року має номер № 22-ц/785/7049/14.

Провадження за апеляційною скаргою Р.Є.В. на рішення Київського районного суду міста Одеси від 22.06.2012 року має номер №22-ц/785/6974/14.

Під час розгляду апеляційних скарг Р.Є.В. на вказане рішення та ухвалу, судді апеляційному суді Одеської області неодноразово відкладали розгляд справи без зазначення конкретних причин, а почавши розгляд справи по суті робили значні перерви. Останню перерву було оголошено в грудні 2014 року керуючись наданою у засіданні довідкою про хворобу іншого відповідача по справі (Пустиніна Ф.К.) невідомою особою, котра не надала а ні паспорту для встановлення особи, а ні відповідної довіреності.

У зв’язку з чим, справу було відкладено майже на два місяці, а саме на 19.02.2015 року о 14:00 год.

Такі дії колегії суддів призводять до затягування судового процесу і негативно впливає на ефективність правосуддя.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Відповідно до статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.

Згідно статті 1 Кодексу професійної етики судді суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

Згідно статті 7 Кодексу професійної етики судді суддя повинен здійснювати судочинство в межах та в порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

ПРОСИМО:

1. Провести перевірку обставин, викладених у даній скарзі.

2. Розглянути питання про притягнення суддів апеляційного суду Одеської області Вадовської Л.М., Ващенко Л.Г., Плавич Н.Д. до дисциплінарної відповідальності.


Додатки:
- Копія ухвали апеляційного суду Одеської області від 04.07.2014 року провадження № 22-ц/785/7049/14.
- Копія ухвали апеляційного суду Одеської області від 04.07.2014 року провадження № 22-ц/785/6974/14.


Президент ГО «Верховенство права»                                                                 В.М. Букач
 


Комментарии 8
Дизель 6.01.2017 14:45
Дизов ты неврастенник швейцарный иди чисть обувь господам
Мама 28.02.2016 11:06
Обращаюсь ко всем, кто знает Бышок Н.С и меня., друзья, коллеги, знакомые и пациенты, дайте репост, ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС, . Мужа, который всю жизнь проработал детским реаниматологом, а теперь на должности врача-анестезиолога ГКБ№1 хотят обвинить в убийстве!!! Как мэрия у врача дом отбирала В 1-й горбольнице есть анестезиолог Н.С.Бышок. У человека случилось несчастье – сгорел дом по ул.Житомирской, 108. Мэрия, естественно, помогать погорельцу не стала. Но отсутствием помощи в мэрии не ограничились. Они начали отбирать у врача-погорельца участок, на котором стоял его дом. Несмотря на то, что врач потихоньку дом ремонтировал, сотрудники мэрии, глядя через забор, установили, что дом разрушен и составили об этом акт, намереваясь отменить право собственности. Апелляционный суд встал на сторону погорельца, и даже вынес частное определение о фальсификации документов обследования сотрудниками горсовета и Малиновской райадминистрации. Труханов на жалобу врача не ответил. http://hrabro.com/93070 После того, как наш адвокат совершила подлог и присвоила ( украла) у мужа документы по делу, мы написали жалобу в ВККА Украины. Написали в Одесскую адвокатскую КК, пожаловались Бронзу М.Л. (тишина). Все доказательства по делу Есть, но они неудобны для Одесской адвокатуры и полностью ПРОИГНОРИРОВАНЫ. В дело добавлено 30 !!! страниц левого текста. Проверяющий нашу жалобу юрист Маслов проигнорировал все, что его не устраивало))) Во время работы комиссии муж лечился в очередной раз в стационаре, поэтом уне могла присутствовать на этом судилище. Нет слов. Апелляционный суд (Ващенко, Вадовская , Плавич) Полностью проигнорировали все доказательства по делу и отжимают дом без документов и оснований. Несмотря на то, что апелляционные сроки вышли, 18 мая 2011г Судья Апелляционного суда Одесской области Фальчук В.П. вынес решение в нашу пользу и оно не оспорено, вступило в законную силу, Ващенко 18 феврвля 2016г. цинично вынесла решение с точностью наоборот. http://hrabro.com/93070#comments-title .
Гость 3.09.2015 20:24
ЗАЩИТНИЦЕ ПРАВОСУДИЯ ,МАРГАРИТЕ ! ) "Кто Вы такой, чтобы так беспочвенно клеветать?" ЗА ГОД СУДЕБНЫХ ТЯЖБ ПО НЕСКОЛЬКИМ ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ ,Я СТОЛКНУЛАСЬ С ПОЛНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ ТРЁХ СУДЬЕВ ПРИМОРСКОГО СУДА ГОРОДА ОДЕССЫ И БРИГАДОЙ "ЗАКОНОПОСЛУШНИКОВ " АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА .И МОГУ С ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ ,ЧТО ,ЭТИМ " ЧЕСТНЫМ СУДЬЯМ " МЕСТО В АДУ УГОТОВЛЕНО - ЛЮДИ БЕЗ СОВЕСТИ И ЧЕСТИ ,БЕЗ МОРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ,А ГЛАВНОЕ БЕЗ СТРАХА ПЕРЕД БОГОМ !!! ПОКА ТАКИЕ ОБОРОТНИ БУДУТ В СУДАХ НАШЕЙ СТРАНЫ ,БУДЕТ В СТРАНЕ БЕСПРЕДЕЛ ПРОЦВЕТАТЬ !
Оксана 21.07.2015 12:44
Я не согласна с тем, что судьи затягивают рассмотрение дел только для получения взятки. Очень часто судьи не могут решит каким же должно быть решение (1.по совести или по закону; 2. от нехватки обьема знаний; 3. от нежелания услышать обвинения той либо другой стороны на свой адрес; 4. от простого человеческого недомогания - головная боль, растройство, плохое настроение и так. д.). Согласна, что необходимо наладить контроль над исполнением судьями их обязанностей. Но судебную систему необходимо уважать иначе государству конец. И не надо забывать, что в деле есть всегда несколько сторон, и обсуждения высказываний только одной стороны - это, как минимум, не справедливо. Давайте не будем уподабливаться судьям, которые ведут однобоко дела. Я работаю адвокатом уже 10 лет и могу отметить, что прогресс в сторону улучшения наблюдается. Не стоит судить всех по действиям личности одной. Давайте действовать в правовом поле и успех нам всем будет обеспечен.
Редакция 7.03.2015 09:30
Мы уверенны, что они хорошие люди! Но законодательство надо соблюдать.
Маргарита 7.03.2015 09:26
Кто Вы такой, чтобы так беспочвенно клеветать? Да, есть судьи, которые нарушают закон, злоупотребляя своим служебным положением, но я уверена, что Вы совершенно не знаете этих людей, а уже имеете какое-то предвзятое мнение. Вы видите то, что сами хотите видеть!
Дизову 11.02.2015 14:55
Ты хоть понял что написал? Юрист ты недоделаный?
Дизов Максим Игоревич 11.02.2015 11:52
Так и надо поступать с этими нерадивыми судьями!Я считаю,что затягивание дела происходит когда судьи хотят получить взятку или уже получили от одной стороны вот и не рассматривают дела в срок,а просто так затягивать рассмотрение дела им нет никакого смысла!Такая практика частенько происходит и в Приморском суде,но там судьи боятся прокуроров и поэтому с них можно попросить моральную компенсацию за ихний беспредел , чтоб не ходить в прокуратуру! Просто немного неудобно ,что ВККСУ находится в Киеве и многие судьи этим пользуются!

Лента новостей

Комментарии