Общественники обжалуют бездеятельность ГФИ в Одесской области

Сфера интересов: Публичные закупки
29.08.2014
Общественники обжалуют бездеятельность ГФИ в Одесской области - Верховенство Права

 Источник Верховенство права

Государственная финансовая инспекция в Одесской области предоставила общественникам информацию о результатах проверки Августинского сельсовета Беляевского района Одесской области.

Напомним, ранее общественная организация «Верховенство права» обращалась в правоохранительные и контролирующие органы с заявлениями о нарушении законодательства в сфере госзакупок тендерным комитетом Августинского сельсовета.

Анализируя ответ госфининспекции в Одесской области, можно прийти к выводу, что переплата  1 276 435,76 гривен из госбюджета  нормальное и абсолютно законное действие.

Как поясняет начальник госфининспекции в Одесской области Конев С.И., при проведении проверки Августинского сельсовета Беляевского района Одесской области, фактов нарушения тендерного законодательства со стороны членов тендерного комитета не выявлено. Ценовые предложения участников с самыми низкими ценовыми предложениями отклонены абсолютно законно.

Вместо того, чтобы позаботиться о возврате в казну незаконно переплаченных бюджетных средств и наказать виновных в этом лиц, начальник госфиниспекции в Одесской области обращает внимание общественников на то, что в законе Украины «Об осуществлении государственных закупок» нет такого понятия, как «формальные нарушения». Поэтому, как считает чиновник, заказчик обязан отклонять предложения тех участников, которые не соответствуют условиям документации конкурсных торгов, даже по мелким и формальным причинам.

Не соглашаясь с такими результатами проверки и с фактическим бездействием должностных лиц контролирующего органа, общественники обратились с жалобой в Государственную финансовую инспекцию Украины и прокуратуру Одесской области о привлечении к ответственности должностных лиц госфининспекции в Одесской области за халатное отношение к своим обязанностям.

_______________________________________________________

Ниже приводим ответ Госфининспекции в Одесской области и текст жалобы общественников

Голові Державної фінансової інспекції України
Гордієнку Миколі Григоровичу
04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 4

Прокурору Одеської області
Призу Андрію Андрійовичу
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 3


СКАРГА

22.07.2014 р. громадська організація «Верховенство права» листом № 132/07-14 звернулась до Державної фінансової інспекції в Одеській області із заявою про порушення законодавства у сфері державних закупівель Августівською сільською радою Біляївського району Одеської області під час замовлення послуг на будівництво дитячого садка на 80 місць в с. Котовка.

14.08.2014 р. Держфінінспекція в Одеській області листом № 15-31-23-14/8029 повідомила громадську організацію, що порушень вимог законодавства у сфері державних закупівель перевіркою не встановлено.

ГО «Верховенство права» не погоджується із результатами проведення перевірки, вважає їх необґрунтованими, проведеними без дотримання вимог законодавства, розцінює як неправомірну бездіяльність.

Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» визначено, що головними завданнями органу державного фінансового контролю є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна,

Положенням про державні фінансові інспекції в АРК, областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженим Наказом Міністерства Фінансів України №1236 від 03.10.2011р також встановлено завдання фінансових інспекцій щодо контролю за використанням державних коштів.

У своїй заяві громадська організація навела беззаперечні доводи про формальні підстави відхилення учасників з найменшими ціновими пропозиціями, що призвело до надлишкових витрат державних коштів на суму 1 276 435,76 грн.

Натомість, держфінінспекція в Одеській області звернула увагу громадської організації на те, що ЗУ «Про здійснення державних закупівель» не визначено поняття «формальні порушення», «не суттєві», а тому замовник зобов’язаний відхиляти пропозиції тих учасників, які не відповідають документації конкурсних торгів.

Під час закупівлі пропозиція ТОВ «Ск Єврострой», яка пропонувала свої послуги за найнижчою ціною, була відхилена через те, що в пропозиції учасника був відсутній витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; відсутній сертифікат на обладнання, енергозбереження.

Разом з тим, за приписами ст. 16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Замовники у разі проведення процедур закупівель визначають такі кваліфікаційні критерії до учасників:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; -наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Встановлення інших критеріїв, надання обов’язкових довідок законом не передбачено.

А тому такі підстави, як відсутність деяких довідок не можуть вважатись поважними та достатніми для відхилення учасника від участі в закупівлі, аби акцептувати дорожчу пропозицію.

ЗУ «Про здійснення державного фінансової контролю» у ст. 5 встановлено, що перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом державного фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті.

Статтею 10 названого Закону передбачені права органів контролю у разі виявлення порушень, серед яких права пред'являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов'язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства, порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства; накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підконтрольних установ, адміністративні стягнення.

Разом з тим, Державна фінансова інспекція в Одеській області знехтувала вимогами законодавства та не скористалась своїм правом на вжиття заходів реагування, а лише зауважила, що ЗУ «Про здійснення державних закупівель» не зазначено поняття «формальні порушення», у зв’язку з чим замовник зобов’язаний відхиляти пропозиції тих учасників, які не ідпоідають умовам документації конкурсних торгів та законодавству. Жодної аналітичної діяльності, спрямованої на встановлення істини, підтвердження або спростування інформації, надання рекомендацій, ДФІ не здійснила, фактично не виконавши жодних дій, спрямованих на реалізацію своїх контрольних функцій.

А тому вважаємо, що Державна фінансова інспекція в Одеській області безвідповідально поставилась до заяви громадської організації, неналежним чином провела перевірку викладених доводів, неретельно вивчила обставини справи та фактично виявила протиправну бездіяльність у відношенні явних порушень законодавства про закупівлю за державні кошти.

Враховуючи вищевикладене, керуючись Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», Положенням про державну фінансову інспекцію України, затвердженим Указом Президента України від 23.04.2011 № 499/2011, Законом України «Про прокуратуру», Зо звернення громадян»

ПРОСИМО:

Притягнути до відповідальності посадових осіб Державної фінансової інспекції в Одеській області за бездіяльність та неналежний розгляд заяви громадської організації «Верховенство права» № 132/07-14 від 22.07.2014 р.
Додатки в копіях:

1. Заява ГО «Верховенство права» № 132/07-14 від 22.07.2014 р.
2. Лист ДФІ в Одеській області № № 15-31-23-14/8029 від 14.08.2014 р.

Голова В.І. Семенов
 


Комментарии 0

Лента новостей

Комментарии