Общественники запросили декларации о доходах судей в двух судах г. Одессы

18.04.2014
Общественники запросили декларации о доходах судей в двух судах г. Одессы - Верховенство Права

Источник: Верховенство права

По Закону «О судоустройстве и статусе судей» должностной оклад судьи местного суда составляет 10 минимальных заработных плат. По состоянию на текущий месяц только должностной оклад судьи достигает 12 180 гривен, исходя из которого, насчитываются дополнительные надбавки за выслугу лет (от 20 до 80 % от оклада), за научную степень (15-20 % от оклада), за доступ к государственной тайне (5-10 % от оклада).

То есть, заработная плата начинающего судьи со стажем до 5 лет по приблизительным подсчетам составляет 12 500 гривен (в то время как милиционер, пожарник, при наличии немалой выслуги лет и звания не меньше капитана получают в среднем 2 500 гривен в месяц).

Тем не менее, даже с таким внушительным пособием, реальное материальное и транспортное оснащение судейского корпуса значительно превышает их зарплаты. Автомобили элит-класса, золотые часы, ручки, телефоны, и т.п. – далеко не полный список приобретений вершителей правосудия.

Соответствующий финансовый и интерфейсный диссонанс не мог оставить общественность без интереса, в связи с чем общественники уже не в первый раз обращаются с заявлениями в суды города Одессы о предоставлении деклараций о доходах судей.

На сей раз общественников заинтересовали декларации о доходах судей Малиновского районного суда г. Одессы и Одесского окружного административного суда.

____________________________________________________________________________________________

Ниже приведены тексты соответствующих обращений

Голові Малиновського районного суду
18.04.2014 р. м. Одеси
65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а


ЗАПИТ
в порядку ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

27.03.2014 р. Громадською організацією «Антикорупційний рух Півдня» до Малиновського районного суду м. Одеси було направлено інформаційний запит № 48/03-14 із проханням надати завірені належним чином копії декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік усього складу суддів Малиновського районного суду м. Одеси.

02.04.2014 р. листом № 7410/14-Вих на вищезазначений запит Малиновським районним судом міста Одеси було надано відповідь, згідно якої декларація суддів Малиновського районного суду м. Одеси є документом, який містить інформацію з обмеженим доступом, а для ознайомлення надається лише інформація, доступ до якої необмежений, тому надати завірені копії декларацій суддів не є можливим.

Поряд з цим, головою суду Лічманом Л.Г. було рекомендовано громадській організації звернутись повторно із інформаційним запитом до Малиновського районного суду м. Одеси з конкретизацією, яка саме інформація цікавить громадську організацію, крім інформації з обмеженим доступом.

Згідно із законом України «Про засади запобігання протидії корупції» декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру містить у собі такі відомості: загальні відомості про декларанта; відомості про доходи (одержані (нараховані) декларантом з усіх джерел України та за її межами (заробітна плата, інші виплати та винагороди, дарунки, призи, виграші, спадщина, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна, дохід від передачі в оренду майна); відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи іншому праві користування декларанта та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садовий (дачний) будинок, гаражі); відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (автомобілі легкові, вантажні, водні засоби, повітряні судна); відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта та витрати декларанта на їх придбання(сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах); відомості про фінансові забов`язання декларанта та інші його витрати (добровільне страхування, погашення основної суми позики, погашення суми процентів за позикою).

Частиною 6 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що «не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 цього Закону».

В абзаці другому частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» визначено вичерпний перелік відомостей із декларацій, доступ до яких обмежено та які не підлягають оприлюдненню, а саме: «відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають». Отже вся інша інформація з декларацій має бути відкритою.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», -

ПРОСИМО:

Надати всі відомості з 64 пунктів декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік усіх суддів Малиновського районного суду м. Одеси, окрім відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта та місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації.


Відповідь просимо надати у встановлений законом строк, надіславши на поштову адресу громадської організації «Антикорупційний рух Півдня»: 65012, м. Одеса, а/с № 47.

 

Голова В.М. Букач

 

Голові Одеського окружного
27.03.2014 р. адміністративного суду

Глуханчуку Олегу Васильовичу
65062, м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14


ЗАПИТ
в порядку статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Громадська організація «Антикорупційний рух Півдня» здійснює моніторінг дотримання законодавства у сфері доступу до публічної інформації.
Всі декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру подані держслужбовцями та оформлені за формою і у порядку встановленою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» є публічними і доступ до них не може бути обмежений.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» у статті 1 визначає, що публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації.
Законом України «Про доступ до публічної інформації» у статті 19 передбачено право осіб звертатись до розпорядників публічної інформації із запитами на її отримання, незалежно чи стосується дана інформація її особисто, чи ні, без пояснення причин подання запиту.
Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Відповідно до статей 212-3 КУпАП України неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності тягне за собою притягнення посадової особи до адміністративної відповідальності.
На підставі вищевикладеного, керуючись статтми 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтею 21 Закону України «Про громадські об’єднання», -

ПРОСИМО:

Надати завірені копії декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік суддів Одеського окружного адміністративного суду, а саме:

- Аракелян Марії Мінасівної;
- Андрухіва Вадима Васильовича;
- Балан Ярослави Володимирівни;
- Бжассо Наталі Володимирівни;
- Бутенка Андрія Володимировича;
- Бойко Людмили Миколаївни;
- Бойко Оксани Ярославівни;
- Білостоцького Олега Вікторовича;
- Вовченко Оксани Андріївни;
- Гусєва Олександра Геннадійовича;
- Глуханчука Олега Васильовича;
- Єфіменка Костянтина Сергійовича;
- Завальнюка Ігора Вікторовича;
- Іванова Едуарда Анатолійовича;
- Катаєвої Елли Валеріївни;
- Колесніченка Олексія Володимировича;
- Корой Світлани Миколаївни;
- Левчук Олени Анатоліївни;
- Марина Петра Петровича;
- Потоцької Нінель Володимирівни;
- Самойлюк Ганни Павлівни;
- Соколенко Олени Миколаївни;
- Свида Леоніда Івановича;
- Стефанова Сергія Олександровича;
- Стеценка Олега Олександровича;
- Танцюри Катерини Олексіївни;
- Тарасишиної Оксани Миколаївни;
- Токмілової Любові Миколаївни;
- Харченко Юлії Володимирівни;
- Цховребової Маргарити Георгіївни;
- Юхтенко Людмили Романівни.

Відповідь просимо надати у встановлений законом строк, надіславши на поштову адресу громадської організації «Антикорупційний рух Півдня»: 65012, м. Одеса, а/с № 47.

 

Голова В.М. Букач
 


 

 


Комментарии 1
Светлана 12.05.2014 13:21
в списках отсутствует, еще Целух А.П.- судья малиновского районного суда

Лента новостей

Комментарии