«Харьковводоканал» не убедил два суда, однако уверен в своей правоте

Сфера интересов: Монополисты
12.03.2019
«Харьковводоканал» не убедил два суда, однако уверен в своей правоте - Верховенство Права

Лаборатория водоканала определила превышение загрязнений в пробах сточных вод ПАО «Элеватормельмаш». «Харьковводоканал» выставил счет и вознамерился получить деньги, не давая возможности предприятию отобрать арбитражные пробы.

По результатам рабочей пробы Аналитическая лаборатория комплекса «Харьковводоотведение» зафиксировала превышение допустимых величин показателей загрязнения (ДВП). Лаборатория АО «Новый стиль», проанализировав результат параллельного отбора, превышения ДВП не обнаружила. «Харьковводоканал» доначислил «Элеватормельмашу» (укр. – «Елеватормлинмаш») платеж в сумме 34168,30 грн. и отказал в возможности провести отбор арбитражных проб. Предприятие вынуждено было обратиться в суд.

Читайте также: «Харьковоблэнерго» взыскало с «Харьковводоканала» многомиллионный долг

Свой отказ водоканал мотивировал тем, что пропущен семидневный срок арбитражного отбора проб, предусмотренный «Правилами приема сточных вод», которые Харьковский горсовет утвердил в 2010 г. В подтверждение пропуска срока КП «Харьковводоканал» предоставило копии почтовых уведомлений, в которых указано, что письма получены по доверенности сотрудником «Элеватормельмаша». При этом личной подписи указанного получателя на копиях не было, в штате предприятия он не состоял и никаких доверенностей ему не выдавалось.

Свою «ноту» в эту сточную симфонию добавил другой монополист - «Укрпочта», который на запрос предприятия ответил, что отправления получило совершенно другое лицо – также не состоящее в штате и не имевшее доверенности «Элеватормельмаша».

В общем, банальным вопросом отбора арбитражных проб пришлось заниматься судам первой и апелляционной инстанций, и в итоге КП «Харьковводоканал» обязали согласовать с ПАО «Элеватормельмаш» проведение арбитражных отборов проб сточной воды по контрольным отборам.

КП «Харьковводоканал» представило редакции «Верховенство права» свое видение данной ситуации.

Приводим письмо с небольшими сокращениями:

«Приємно, що така газета, як Ваша, багато уваги приділяє проблемним питанням міста Харків та діяльності комунального підприємства «Харківводоканал», а саме проблемі скиду підприємствами міста Харків стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Хотілося, щоб була врахована не лише думка АТ «Елеватормлинмаш», а й думка КП «Харківводоканал» та третьої особи, яка була учасником в судовій справі та не заявляла самостійних вимог на предмет спору, - Харківської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта».

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Статтею 16 Конституції України визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання рівноваги на території України є обов’язком держави.

Відповідно до статуту, КП «Харківводоканал» є юридичною особою, метою діяльності якої є здійснення виробничої, науково-дослідної діяльності для повного та якісного задоволення потреб населення, суб’єктів господарювання в комунальних послугах, забезпечення водопостачання та водовідведення міста Харків та групового водопостачання населених пунктів Харківської області, здійснення заходів для поліпшення екологічної обстановки України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про природні монополії», КП «Харківводоканал» є суб'єктом природної монополії.

У національній економіці України діяльність природних монополій підлягає жорсткому регулюванню. Така ж практика широко застосовується у більшості промислово розвинених країн світу.

Останніми роками в Україні розпочалося формування прогресивної законодавчої бази у сфері регулювання діяльності природних монополій. Закон України «Про природні монополії» визначає основоположні правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.

Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій направлене на захист прав споживачів, товарів і послуг, недопущення зловживань суб'єктами природних монополій монопольним (домінуючим) становищем на ринку, недопущення порушень діючого законодавства України.

Таким чином, природні монополії є жорстко регульованим сектором національної економіки.

Виходячи з вищенаведеного, КП «Харківводоканал» є природним монополістом з надання послуг з постачання холодної води і водовідведення, діє в межах чинного законодавства, з дотриманням та виконанням всіх норм, передбачених українським законодавством в сфері водопостачання та водовідведення. «Харківводоканал» - комунальне підприємство, яке належить громаді міста та виконує свої зобов'язання перед громадою, незалежно від труднощів, які виникають в його діяльності, та завжди відкрите до конструктивного діалогу зі своїми споживачами.

Слід звернути Вашу увагу, що у всіх країнах діють нормативні акти з вимогами дотримання екологічних стандартів – стандартів скидів і стандартів якості (ГДК, ГДС), у тому числі і стічних вод.

Станом на сьогоднішній день нормативно-правовим актом, який встановлює порядок та умови надання та отримання послуг з централізованого водовідведення, порядок діяльності підприємств, що надають послуги централізованого водовідведення, очищення стічних вод, вимог щодо якості очищення стічних вод, спрямованих на запобігання порушення у роботі мереж і споруд каналізації, а також процедури та порядку проведення відбору проб стічних вод, оскарження таких відборів, є Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова.

Згідно з вимогами ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими для виконання на відповідній території. Вимоги зазначених статей безпосередньо стосуються і рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.09.2010 № 321 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова» (далі — Правила № 321).

Пунктом 1.8 Правил № 321 встановлено, що правила є обов'язковими для КП «Харківводоканал» та споживачів послуг водовідведення усіх форм власності, що скидають стічні води в каналізаційну мережу м. Харкова.

Тобто, відбір проб стічних вод споживачів є обов’язком КП «Харківводоканал», а не правом, як наведено в вашій статті, і цей обов’язок покладений на наше підприємство державою.

Відмова КП «Харківводоканал» від свого обов’язку може призвести до порушень у роботі мереж і споруд каналізації, під загрозою буде ефективність роботи цих споруд і безпека їх експлуатації, а забезпечення охорони навколишнього природного середовища стане неможливим без контролю за скидами стічних вод споживача.

Скид підприємствами стічних вод з перевищенням допустимих величин показників забруднюючих речовин та несплата споживачами КП «Харківводоканал» платежів за скид забруднюючих речовин призводить до загрози розладу каналізаційних мереж та споруд м. Харкова, а також до виникнення непередбачуваних економіко-екологічних наслідків для всього Харківського регіону.

Таким чином, ви звинувачуєте КП «Харківводоканал» в тому, що підприємство виконує свої обов’язки та норми чинного законодавства у сфері водовідведення, а чомусь про обов’язки АТ «Елеватормлинмаш», як споживача послуги водовідведення, в даній статті замовчується.

Відповідно до п.6.2.23. Правил № 321, якщо споживач у семиденний термін з моменту одержання протоколу аналізу стічних вод робочої проби, відібраної при контрольному відборі, не повідомляє КП «Харківводоканал» про своє бажання провести арбітражний відбір проб, то це вважається відмовою від його проведення.

Вирішальним при прийнятті рішення про порушення порядку, передбаченого п.6.2.23, є встановлення дати отримання споживачем протоколу аналізу стічних вод, саме з дати отримання цих протоколів починається перебіг семиденного терміну.

В нашому випадку, протоколи аналізів робочої проби, відібраної при контрольному відборі, були направлені поштою, і виходячи з норм діючого законодавства, які регулюють відносини в сфері надання послуг поштового зв’язку, поштове відправлення з моменту його вручення є власністю одержувача, і в повідомленні про вручення поштового відправлення відображається дата вручення реєстрованого поштового відправлення та прізвище одержувача, що, в свою чергу, є датою отримання, і з цієї дати починається перебіг строку.

Факт отримання поштової кореспонденції також підтверджується поясненнями та доказами, наданими Харківською дирекцією АТ «Укрпошта», яка було залучена до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, за клопотанням самого позивача - АТ «Елеватормлинмаш».

Тому і стає риторичне питання: так які саме докази є належними та допустимими у визначенні дати отримання поштового відправлення – документ встановленої форми, який надано незацікавленою особою (Харківською дирекцією АТ «Укрпошта»), або документи, які складаються одноособово зацікавленою в результаті розгляду справи особою (АТ «Елеватормлинмаш»)?

Також звертаємо увагу, що АТ «Елеватормлинмаш» не надавало будь-яких доказів, які б свідчили про отримання поштової кореспонденції не уповноваженою особою, таких, наприклад, як звернення до поштового відділення з приводу отримання кореспонденції невідомою особою з метою провести службове розслідування. Навпаки, особи, які начебто є не уповноваженими, неодноразово раніше отримували кореспонденцію КП «Харківводоканал», направлену АТ «Елеватормлинмаш», докази чого були надані до суду, і жодного заперечення щодо неотриманих вищенаведених поштових відправлень і зауважень, що дані особи не є співробітниками АТ «Елеватормлинмаш», не було.

Тоді чому лише у зв’язку з відмовою у проведенні арбітражного відбору у АТ «Елеватормлинмаш» виникли претензії щодо отримання поштової кореспонденції не уповноваженими особами?
Коментарі, в даному випадку, на нашу думку, зайві!

Також звертаємо вашу увагу, що Правилами № 321 не даремно встановлено строк, в який споживач зобов’язаний повідомити КП «Харківводоканал» про проведення арбітражного відбору проб стічних вод.
Стічні води - води, що утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності, а також відведені з забудованої території, на якій вони утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів. Стічні води підприємств різних галузей виробництва відрізняються за характером і концентрацією забруднень.

При розробці даних Правил розробником - Українським науково-дослідним інститутом прогресивних технологій у комунальному господарстві - враховано нестійкість складу стічних вод та швидку зміну їх концентрацій, тому встановлено для споживачів максимальний час щодо повідомлення про своє бажання провести арбітраж, а саме сім днів.

Підсумовуючи вищенаведене, ще раз звертаємо Вашу увагу, що КП «Харківводоканал» як діяло, так і продовжує діяти в межах діючого законодавства в сфері водовідведення, яке є обов’язковим не лише для підприємства, а й для споживачів послуг водовідведення.

Щодо Ваших висновків «банальным вопросом отбора арбитражных проб занимались суды первой и апелляционной инстанций, и в итоге КП «Харьковводоканал» обязали согласовать с ПАО «Элеватормельмаш» проведение арбитражных отборов проб сточной воды по контрольным отборам», то вони є передчасними, оскільки КП «Харківводоканал» подано касаційну скаргу до Верховного Суду».

О результатах кассационного обжалования редакция «Верховенство права» также проинформирует читателей.

Если Вам стали известны факты о незаконных действиях монополистов, сообщайте в Редакцию сайта «Верховенство права».
 


Комментарии 0

Лента новостей

Комментарии