Дніпропетровське ДП «Укркольорпром» отримало збитки від своєї зовнішньоекономічної діяльності

11.10.2018
Дніпропетровське ДП «Укркольорпром» отримало збитки від своєї зовнішньоекономічної діяльності - Верховенство Права

Державне зовнішньоекономічне підприємство «Укркольорпром», яке розташоване у Дніпропетровській області, було створене у грудні 1993 року відповідно до наказу Міністерства промислової політики України від 01.11.1993 року №286. Головним завданням Підприємства визначено здійснення зовнішньоекономічної діяльності з метою вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням підприємств Мінпрому України імпортними матеріалами, сировиною, обладнанням і запасними частинами за рахунок валютних коштів, отриманих від експорту кольорових, рідкісних і чистих металів, сплавів і виробів з них, руд та концентратів, феросплавів та іншої продукції металургійного комплексу.

Однак діяльність цього, як повинно здаватися, прибуткового підприємства себе не виправдала та замість прибутку продекларувало збитки, однак свою діяльність воно не припиняло. Це привело до необхідності проведення аудиту державного підприємства з метою визначення такого результату.

Аудит був проведений Східним офісом Держаудитслужби. Результати проведеного державного фінансового аудиту ДП «Укркольорпром» за період з 01.01.2015 по 30.06.2018 засвідчили про не досягнення основного узагальнюючого показника фінансових результатів господарської діяльності, яким є прибуток. Фінансовим результатом діяльності ДП «Укркольорпром» є збиток у розмірі 1 093 тис. грн у 2016 році, 540 тис. грн у 2017 році та 460 тис. грн у І півріччі 2018 року. При цьому, фінансовими планами на 2016-2017 роки передбачалося отримання прибутку у розмірі 760 тис. грн. та 164 тис. грн. відповідно.

За результатами проведеного аналізу показників фінансово-господарської діяльності ДП «Укркольопром» відповідно до фінансових коефіцієнтів, надано оцінку ефективності управління підприємством за 2015-2017 роки як незадовільну.

Результати проведеного аналізу основних фінансових показників діяльності ДП «Укркольорпром» за 2015-2017 роки та 6 місяців 2018 року засвідчили, що на сьогодні фінансово-господарська діяльність підприємства знаходиться у незадовільному стані. Зменшення обсягів реалізації феросплавів призвели до зменшення отримання доходу ДП «Укркольорпром», що в свою чергу пов'язано із кризою в металургійній, машинобудівній та хімічних галузях, одноразовість надання послуг з обстеження підприємств та відсутність можливості надалі контролювати виконання умов атестації, спричинене відміною ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, негативно впливає на досягнення основної мети створення підприємства.

Основними причинами, які привели до збитків, є відсутність плану заходів із підвищення ефективності діяльності підприємства, недоліки при плануванні та виконанні фінансових планів, несвоєчасне затвердження фінансових планів, відсутність затвердженої Мінекономрозвитком облікової політики, відсутність погоджених штатних розкладів, правил здійснення внутрішнього контролю, що призводить до незабезпечення дотримання ефективності використання коштів підприємства, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань щодо діяльності ДП «Укркольорпром». Формальне ставлення до проведення щорічних інвентаризацій у 2015- 2016 роках призвело до незабезпечення відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності достовірних даних.
Відповідно звітність підприємства за 2016 рік була недостовірною та фактично викривленою. Діяльність керівництва ДП «Укркольорпром» не була спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам неефективного використання коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Підприємства, здійснення витрат понад затверджені фінансовим планом негативно позначаються на фінансовому стані ДП «Укркольорпром».

Проведеним дослідженням встановлено, що планування основних фінансових показників здійснювалося не виходячи з фактичної проміжної інформації та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році. Зазначене призвело до невиконання показників фінансового плану щодо отримання доходів та здійснення витрат в 2016-2017 роках. В ході аудиту встановлено резерви отримання додаткового доходу від орендної плати та додаткові витрати щодо покриття комунальних послуг по вільних приміщеннях Підприємства.

Також встановлено низку факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх, існування яких негативно впливає та у майбутньому може спричинити погіршення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Внутрішні фактори: - витрати на консультаційні та інформаційні послуги на загальну суму 7,3 тис. грн, здійснені підприємством з порушенням вимог п. 1 п.п. 1) Порядку здійснення витрат № 899, що свідчить про неефективні управлінські рішення з боку керівництва ДП «Укркольорпром»;

- внаслідок не використання Підприємством права щодо нарахування та стягнення з боржників пені за несвоєчасні розрахунки в 2015-2016 роках, втрачено резерви додаткових надходжень у вигляді штрафних санкцій на загальну суму 20,8 тис. гривень;

- внаслідок управлінського рішення щодо передачі дизельного палива в більшій кількості, ніж передбачено умовами передачі орендованих транспортних засобів, призвело до зайвих витрат на суму 3,3 тис. гривень.

- виявлено резерви можливих надходжень в сумі 6,2 тис. грн за умови здачі вільних приміщень адміністративної будівлі в оренду не бюджетній установі;

- виявлено резерви отримання коштів від відшкодування витрат за комунальні послуги в сумі 24,4 тис. грн по вільних приміщеннях Підприємства, за умови здачі вільних приміщень адміністративної будівлі в оренду не бюджетній установі;

- витрати на виплату нецільової матеріальної допомоги в сумі 14,1 тис. грн, виплата якої не передбачена Колективним договором; - управлінські рішення щодо заміни автошин на нові без урахування норм експлуатації пробігу шин в 2015 році призвели до зайвих витрат в сумі 7,8 тис. гривень;

- необґрунтована реалізація продукції за заниженими цінами в сумі 138,2 тис. гривень;

- відсутність управлінських рішень щодо управління зруйнованим та занедбаним майном, яке не використовуються у господарській діяльності, протягом періоду аудиту ДП «Укркольорпром» призвела до понесення витрат на сплату орендної плати за користування земельною ділянкою в сумі понад 50,5 тис. гривень та не отримано жодної вигоди від утримання зазначених актів.

- відсутність затвердженої Міністерством економічного розвитку та торгівлі України облікової політики та погоджених штатних розкладів,

- невпорядкованість земельних ділянок, на яких знаходяться основні засоби ДП «Укркольорпром», відсутність належного їх документального оформлення.

З метою подальшого уникнення збитків при роботі підприємства рекомендовано переглянути внутрішні заходи оптимізації планів розвитку підприємства та усунення указаних недоліків, що приведе до отримання додаткового прибутку для підприємства.

По матеріалам: dkrs.kmu.gov.ua

 


Комментарии 0

Лента новостей

Комментарии