Одеські громадські організації наполягають на притягненні державного виконавця до відповідальності

20.03.2013
Одеські громадські організації наполягають на притягненні державного виконавця до відповідальності

Джерело: Верховенство права 

Громадські організації «Верховенство права», «Антикорупційний рух Півдня», «Антирейдерський рух» звернулись із заявами до Прокурора Одеської області, Начальника ГУМВС в Одеській області, Начальника Головного управління юстиції в Одеській області, Міністра юстиції України, Генерального прокурора України щодо притягнення посадових осіб державної виконавчої служби до кримінальної і адміністративної відповідальності.

Раніше повідомлялось, що Громадська організація «Верховенство права» 30.01.2013 р. звернулась з повідомленням до Начальника Головного управління юстиції в Одеській області Продіуса Костянтина Васильовича щодо неправомірної поведінки його підлеглого - державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Козюк Олександра Михайловича та притягнення останнього до відповідальності.

01.03.2013 р. начальник відділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції в Одеській області Шапошник Володимир Вікторович надіслав Громадській організації «Верховенство права» на вищезазначене звернення відповідь - «відписку» про те, заява не може бути розглянута, так як ГО «Верховенство права» не є стороною у виконавчому провадженні.

Така відповідь є фактично відмовою вчинити будь-які дії щодо належного розгляду даного питання.

Крім того, згідно даної відповіді вбачається, що відповідь по розгляду даного питання готувалась безпосередньо Козюком О.М. Тобто заяву про притягнення посадової особи до відповідальності фактично розглядала та сама особа, проти якої і ініціювалася перевірка. Це є неприйнятним.

Оскільки така відповідь начальника відділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції в Одеській області Шапошника В.В. є грубим порушенням закону України «Про звернення громадян», Громадські організації «Верховенство права», «Антикорупційний рух Півдня», «Антирейдерський рух» в своїх заявах просять притягнути Козюк Олександра Михайловича до кримінальної відповідальності, а Шапошника Володимира Вікторовича до адміністративної відповідальності.


Нижче наводимо текст заяви

Прокурору Одеської області
Галкіну Олександру Борисовичу
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 3

Начальнику ГУМВС в Одеській області
Рєзникову Сергію Дмитровичу
65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 12

Начальнику Головного управління юстиції в Одеській області
Продіусу Костянтину Васильовичу
65007, м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 34

Міністру юстиції України
Лавриновичу Олександру Володимировичу
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

Генеральному прокурору України
Пшонка Віктору Павловичу
01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

ЗАЯВА
про притягнення посадових осіб до відповідальності

30.01.2012 р. Громадська організація «Верховенство права» зверталась із заявою до начальника Головного управління юстиції в Одеській області Продіуса Костянтина Васильовича, щодо неправомірної поведінки його підлеглого - державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Козюк Олександра Михайловича, який під час примусового виконання наказу господарського суду Одеської області грубо порушив ЗУ «Про виконавче провадження», внаслідок чого була незаконно знищена автостоянка на 126 місць приватного підприємства «Автостоянка Відродження», у відношенні якої взагалі не було жодних рішень судів.


В своїй заяві Громадська організація «Верховенства права» просила провести перевірку законності вищезазначених виконавчих дій та притягнути Козюк О.М. до відповідальності.


Але на дане звернення ГО «Верховенство права» отримало листа № 09.1-32/В-8 від 01.03.2013 р. від начальника відділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції в Одеській області Шапошника Володимира Вікторовича з формальною відпискою про те, що ГО «Верховенство права» не є стороною у виконавчому провадженні, в зв’язку з чим приходимо до висновку, що звернення ГО «Верховенства права» залишилося взагалі без належного розгляду.


Крім того, згідно даного листа вбачається, що виконавцем по розгляду даного питання був безпосередньо сам Козюк О.М., оскільки в нижньому лівому кутку листа є повідомлення про виконавця і його номер службового телефону. Така ситуація є неприйнятною, оскільки відповідь на заяву про притягнення посадової особи до відповідальності фактично виконувала та сама особа, проти якої і ініціювалася перевірка.
Стаття 40 Конституції України усім громадянам України надає право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.


Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.


Згідно ч. 1, 4 ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян» звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.


Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЗУ «Про звернення громадян» органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Згідно ст. 24 ЗУ «Про звернення громадян» особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.


Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про звернення громадян» нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до відповідальності.


Стаття 212-3 КУпАП встановлює відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів «Про інформацію» та «Про звернення громадян». Протокол про правопорушення, передбачене п. 11 ч. 1 ст. 255 КУпАП, складається прокурором або уповноваженою ним особою з числа працівників прокуратури і надсилається на розгляд суду.


На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40 Конституції України, ст. 1, ч. 1,4 ст. 7, ч.1 ст. 15, ст. 24, 29 ЗУ «Про звернення громадян», ст. 212-3, 255 КУпАП,

ПРОСИМО:

1. Провести ретельну перевірку законності вищезазначених виконавчих дій посадової особи Козюк Олександра Михайловича та у випадку наявності порушень притягнути його до відповідальності.
2. Додатково ГУМВС України в Одеській області:
Почати досудове розслідування відносно Козюк Олександра Михайловича, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнути Козюк Олександра Михайловича до кримінальної відповідальності за ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем».
3. Додатково Прокуратуту Одеської області:
Скласти протокол про вчинення Шапошниковим Володимирем Вікторовичем адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-3 КУпАП, та направити даний протокол до суду для подальшого притягнення цієї особи до адміністративної відповідальності за вчинене ним правопорушення.
Вжити заходів прокурорського реагування щодо зобов’язання начальника Головного управління юстиції в Одеській області Продіуса Костянтина Васильовича розглянути звернення ГО «Верховенства права» від 30.01.2012 р., прийняти рішення та забезпечити його виконання.

Додатки:
1. Копія звернення ГО «Верховенства права» до Головного управління юстиції в Одеській області від 30.01.2012 р.
2. Копія листа № 09.1-32/В-8 від 01.03.2013 р. Головного управління юстиції в Одеській області.

 


З повагою,

Голова правління
ГО «Верховенства права» В.І. Семенов
 

Голова
ГО «Антикорупційний рух Півдня» В.М. Букач

Голова
ГО «Антирейдерський рух» І.Ю. Торбін


Комментарии 0

Лента новостей

Комментарии